The Bible in a Binder Project

HomeBible DownloadsContact Us

De Bijbel in de Nederlandse taal

Statenvertaling, 1750 (SVV)

ISO A4

(210 x 297 mm)

De Bijbel

Het Nieuwe
Testament

Het Evangelie
Folgens Johannes


Website © 2021 The Bible in a Binder Project